Aikaistavat tapauksissa

Linnut aikaistavat muuttoaan, eivätkä ne pysty kokoontumaan samaan paikkaan.&nbsp;</i><br /><i><br /></i><i>Metsästys muuttaa myös lintujen vuorokausirytmiä: linnut pääsevät ruokailemaan parhaille paikoille vasta yöaikaan, ja ne joutuvat lentämään kauemmaksi hyviltä ruoka-apajilta. Kuitenkin tapauksissa, joissa sisäiseen jalostusmenettelyyn IM/EX asetettuihin muihin kuin unionitavaroihin sovellettaisiin muun muassa kauppapoliittista toimenpidettä, jos ne ilmoitettaisiin vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, tällainen yksinkertaistettu päättäminen ei ole sallittua. ... aikaistavat myyntiään unionin markkinoilla ... Etätyö saattaa joissakin tapauksissa tarjota ratkaisun ongelmaan. Etätyö antaa mahdollisuuden työtehon parantumiseen ja tarkkuuden lisääntymiseen, kun työpisteessä vallinneet ongelmat ovat poissa päiväjärjestyksestä. ... Eläkesuunnitelmia aikaistavat muun muassa työn henkinen raskaus ja työssä koetut epävarmuustekijät. Näissä tapauksissa on kuitenkin usein ollut kyse korkeista mitoitusparametreista, valmistuksen aikaisista vääränlaisista lämpökäsittelyistä sekä poikkeavasta kemiallisesta koostumuksesta. Markkinoille tulee koko ajan uusia kuumalujia teräksiä, kuten 7CrMoVTiB10-10 (T/P24), 7CrWVMoNb9-6 (T/P23) ja X10CrWMoVNb9-2 (T/P92). Vankilassaoloajan laskemista koskevat täsmennykset aikaistavat joissakin tapauksissa ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa. Toisaalta ehdotus yhteenlaskettavien rangaistusten enimmäisajan nostamisesta 15 vuoteen pidentäisi rangaistusaikoja. Näin ollen näillä ehdotuksilla olisi toisiinsa nähden päinvastainen vaikutus vankilukuun. Vankilassaoloajan laskemista koskevat täsmennykset aikaistavat joissakin tapauksissa ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa. Toisaalta ehdotus yhteenlaskettavien rangaistusten enimmäisajan nostamisesta 15 vuoteen pidentäisi rangaistusaikoja. Näin ollen näillä ehdotuksilla olisi toisiinsa nähden päinvastainen vaikutus vankilukuun. Molemmissa tapauksissa on oletettu, että päästörajoitukset . ... vät keväät aikaistavat ja heikentävät kevättulvia. Toisaalta talvisten vesisateiden lisääntyminen . tapauksissa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 132 ar tiklan c alakohta olisi oikeusvar muuden vuoksi kumottava taannehtivasti kyseisen asetuksen voimaantulosta alkaen. (3) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 182 ar tiklassa edellytetään, että koodeksin 16 ar tiklan 1 kohdan nojalla ... aikaistavat myyntiään unionin ... aikaistavat vaihdevuosia. Tupakointi heikentää Vihkon tutkimuksen mukaan mu-nasarjan ja kivesten kykyä tuottaa sukusoluja ja sitä kautta aientaa vaihdevuosia keskimäärin vuodella tai kahdella. Asian osoittavat esimerkiksi lapsettomuushoi-dot, jotka tehoavat tupakoimattomiin potilaisiin paremmin kuin tupakoiviin poti-laisiin. Sehän on vain hyvä asia, jos naiset aikaistavat töihinpaluutaan. Poista. Vastaukset. Vastaa. Katja 10. marraskuuta 2014 klo 22.01. ... Veikkaan että vähemmistöstä puhutaan molemmissa tapauksissa.-Johanna. Poista. Vastaukset. Vastaa. Nimetön 13. marraskuuta 2014 klo 22.21. Komppaan edellistä. Suomalainen yhteiskunta on melko ...

Kopio TÄSS OPINNÄYTETYÖ - Theseus